Zendingscommissie


Zendingscommissie.

 

De zendingscommissie heeft als doel geld in te zamelen om de verbreiding van het evangelie in verre landen mogelijk te maken.
Veel gemeenteleden dragen hier financieel aan bij door periodiek een bijdrage te storten op bankrekeningnummer 41.86.595 van de ING. t.n.v. zendingscommissie Chr. Geref. Kerk.
Daarnaast organiseert de zendingscommissie ook acties om geld in te zamelen,in het
najaar wordt de gemeente verrast met een andere actie welke per jaar kan verschillen, dit jaar zijn het Amaryllis bollen.

Naast zending in het algemeen is de zendingscommissie van Drogeham speciaal verbonden met het zendingsproject van Wilke en Marlies den Hertog in Thailand. Zij zijn uitgezonden door de Chr. Geref. Kerk te Leiden en wonen en werken sinds december 2015 als kerkplanters in (Na)Khon Sawan Thailand, provincie Isaan.

Ieder jaar wordt er een zendingsdag georganiseerd vanuit de classicale zendingscommissie. De deelnemende gemeenten leveren hieraan ook een bijdrage in de vorm van een opgedragen taak om bijvoorbeeld de kinderopvang of de catering te verzorgen.
Op de zendingsdag is s’morgens een spreker te gast die een meditatie of lezing verzorgt over de zending en s’middags zijn er één of meerdere workshops te bezoeken over een specifiek aspect van de zending.

Tevens is er een zendingsmarkt aanwezig waar de plaatselijke zendingscommissies producten aanbieden, vanuit Drogeham zijn dit onder andere bloemstukken die gretig aftrek vinden. Deze artikelen worden jaarlijks gemaakt door enige enthousiaste vrouwen uit onze gemeente.

De commissie vergadert enkele malen per jaar met name rondom bovenstaande activiteiten.
De commissie bestaat uit de volgende personen:

 

J.P. Wisse                  voorzitter

R.E. Boetes                secretaris

A. Zwier                      penningmeester

L. van der meulen        lid

J. de Boer Procee        lid

K. Hamstra                 lid

Th.de de Jonge            lid

T. de Jong                   lid

M.Dijkstra                   lid

J. Woudstra Bruining   lidOpen bijbel