Margot

In 2008 is Margot de Greef uitgezonden door de gemeente van Drogeham naar Haïti. Op dit moment is zij werkzaam voor de Amerikaanse organisatie Church World Service. Daarnaast is ze mede oprichter van de Haïtiaanse organisatie Konbit pou Devlopman Reyèl (KDRe; Samenwerken voor realistische ontwikkeling).  Deze organisatie werkt samen met gemeenschappen aan duurzame ontwikkelingen, in het streven naar het in staat stellen van families om in hun eigen onderhoud te voorzien, toegang te hebben tot goede kwaliteit onderwijs, stevige woningen, schoon drinkwater, gezondheidszorg, een duurzame leefomgeving, etc. Mensen werken samen en zetten zich samen in voor de verbetering en ontwikkeling van hun gemeenschap. De gemeente van Drogeham steunt het werk van Margot via KDRe. Giften die binnenkomen via het bankrekening nummer van CGK Drogeham gaan naar de projecten die KDRe uitvoert. Concreet houdt KDRe zich bezig met:

- Reparatie/bouw woningen Lamontay nan Jil, Noordwest: lemen woningen worden verbouwd tot stevige huizen met stenen muren

- Micro krediet programma Lamontay nan Jil

- Bouw 4 klaslokalen Lamontay nan Jil

- Bouw school met 8 klaslokalen Mayonbe, Pendu, Artibonite

- Training voor docenten in Lamontay en Mayonbe

- Opslag bonen en microkrediet Bois-de-Laurence, Noordoost

- Bouw kindertehuis, Port-au-Prince, West

- Nieuwbouw woningen , Duvier, West, voor slachtoffers van de aardbeving

Meer informatie is te vinden op www.kdre.org.

Contact: kdrened@gmail.com of margotdegreef@hotmail.com.

                                  margot

Bericht van Margot:

Wederkerigheid tussen Haïti en Nederland
Een vrouw loopt voor me, een grote teil vol houtskool op haar hoofd,
voor de verkoop. Er valt een blik uit de teil, een blik dat gebruikt wordt
om de hoeveelheden af te meten. Een voorbijganger raapt het op en
geeft het terug aan de vrouw, voor wie het moeilijk bukken is met zo'n
zware last op haar hoofd. Een klein voorbeeld van grote behulpzaamheid.
Zes jaar geleden vertrok ik voor drie jaar uit Nederland. De drie jaar
Haïti zijn inmiddels verdubbeld. Ik balanceer tussen twee werelden,
twee landen, twee volken, culturen, talen, tradities, kerken. Ik heb veel
mogen leren in deze jaren. Het leven is een strijd, waar dan ook ter wereld.
Elk land heeft z'n mooie en minder mooie kanten, z'n goede en
minder goede dingen, net zoals elke mens z'n sterke en zwakke punten
heeft. Gedurende al deze jaren heb ik proberen iets te delen en over te
brengen van het leven in Haïti. De aardbeving zorgde voor extra opschudding,
de orkanen, natuurrampen, politieke onrust, maar ook de
worstelingen, enkel om te overleven, het niet zo vanzelfsprekende om
water te hebben, of elektriciteit, of onderwijs, gezondheidszorg, wegen,
infrastructuur. De prominente rol van de kerk, het sterke geloofsvertrouwen,
de grote waarde van gastvrijheid, er voor elkaar zijn, samen
sterk staan.
Temidden van dit alles heeft de gemeente van Drogeham zich als een
anker betoond, een vaste bron van steun, belangstelling, gebed, financiele
bijdragen, een woord van bemoediging, inzet voor zowel Haïti als
mij persoonlijk. Niet alleen na de aardbeving, waar zovele mensen door
geraakt werden, maar ook na een ongeluk, bij ziekte en recent na diefstal.
Het leven is een zoektocht. Elk mogen we een schakeltje zijn in Gods
plan. Dankzij mijn opgroeien in Nederland en de achterban van de gemeente
van Drogeham, mag ik wat doorgeven aan de mensen die op
mijn levenspad zijn gekomen in Haïti, verschillen weergeven, van elkaar
leren. Dankzij mijn wonen in Haïti mag ik wat doorgeven aan de mensen
die op mijn levenspad zijn gekomen in Nederland, om te leren van
Haïti. Dankzij gebed mag ik kracht ontvangen, dankzij financiële steun
mogen we met een gezin een veilig huis bouwen, kan een kind naar
school, kan een moeder bloem of rijst verkopen om in het levensonderhoud
van haar gezin te voorzien, of een vader op het land werken
om te oogsten, kunnen er weer bomen groeien in de kale bergen.
Dankzij de bazaar mocht ik ook persoonlijk een enorme steun ontvangen,
een gebaar dat ik heel erg waardeer. Vandaar via deze weg een hartelijke
dank aan een ieder die zich heeft ingezet en blijft inzetten, hetzij
door creatief dingen te maken, of te verkopen, of te geven, of te bidden,
of ook mijn ouders een bemoedigend woord te geven.
Vanuit deputaten christelijke gereformeerde kerken wordt geschreven
en gesproken over wederkerigheid; het leven is geven en ontvangen,
onderwijzen en leren, helpen en geholpen worden. Bedankt voor wat
jullie geven, voor een luisterend oor naar wat we vanuit Haïti doorgeven,
voor wat wij via jullie mogen geven en ontvangen.

Een hartelijke groet vanuit Haïti
Margot de Greef