Liturgie


Zondag 14 oktober 2018 Drogeham

Liturgie morgendienst    9:30 uur

Welkom en mededelingen van de kerkenraad  
Voorzang Psalm 86: 6
Persoonlijk gebed    
Votum en groet
Zingen: Psalm 33: 1, 2
Lezen van Gods wet en samenvatting
Zingen: Psalm 51: 1
Schriftlezing: Lukas 16: 19-31
Gebed
Zingen: Psalm 10: 4, 9
Verkondiging
Zingen: Psalm 41: 6, 7

Dankgebed   
Collecten
Zingen: Psalm  56: 6
ZegenLiturgie middagdienst 14:00 uur

Voorzang Psalm 118: 1
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen Psalm 16: 3, 6
Schriftlezing: 1 Korinthe 15: 35-58
Zingen Psalm 49:6
Geloofsbelijdenis
Gebed
Zingen Psalm 30: 3,7
Verkondiging Zondag 22 HC
Zingen Psalm 89: 1, 7
Dankgebed
Collecte
Zingen Psalm 68: 2
Zegen