Liturgie


Zondag 9 decemer 2018 Drogeham

Liturgie morgendienst    9:30 uur

Welkom en mededelingen van de kerkenraad  
Voorzang Psalm 99:1
Persoonlijk gebed    
Votum en groet
Zingen: Psalm 132:5 en 9
Lezen van Gods wet en samenvatting
Zingen: Psalm 115:7
Schriftlezing: Markus 8: 1-9
Gebed
Zingen: Psalm 107:16
Verkondiging
Zingen: Psalm 103:7
Lezing tweede deel van het Avondmaalsformulier
Zingen: Psalm 42:1
Viering Heilig Avondmaal
Zingen na de rondgang van het brood: Psalm 116:7
Zingen na de rondgang van de wijn: Psalm 116:8
Lezing slot van het Avondmaalsformulier en gebed   
Collecten
Zingen: Psalm 73:113
ZegenLiturgie middagdienst 14:00 uur

Voorzang Psalm 122:1
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen Psalm 9:1 en 10
Schriftlezing:
Psalm 72
Zingen: Psalm 67:3
Geloofsbelijdenis
Gebed
Zingen Psalm 72: 8 en 9
Verkondiging
Zingen: Gebed des Heeren: 3 en 4
Dankgebed
Collecte
Zingen Psalm 26:12
Zegen