Jeugdclub "Het groeiend zaad" (8-10 jaar)


Jeugdclub "Het Groeiend Zaad"

 

De jeugdclub "Het Groeiend Zaad" is voor de kinderen die van de
zondagsschool afkomen. Groep 5 t/m 8 van de basisschool.
Sinds enkele jaren is deze jeugdclub gesplitst i.v.m. het aantal kinderen en
het leeftijdsverschil. Onze groep is van de jeugd van groep 5 en 6 (leeftijd 8 en 9 jaar).
Wij komen 1x in de 14 dagen op een dinsdagavond samen. Wij beginnen om
18:45 uur.

Alice Poortman of Cornelia Velda hebben om de beurt de leiding op een
clubavond. Wij verwelkomen de kinderen en vragen of zij wat hebben te vertellen.
Daarna vragen wij aan de kinderen voor wie zij willen bidden of danken.
De kinderen mogen dan zelf bidden/danken voor die mensen.
Het is leerzaam voor de kinderen, zo leren ze om hardop te bidden.

Wij als leiding zoeken een psalm/gezang uit die bij de Bijbelvertelling
past. Ook de kinderen mogen om de beurt een psalm/gezang uitzoeken die wij zingen.
Het Bijbelverhaal lezen wij voor uit de (kinder)-Bijbel. Soms lezen de kinderen om
de beurt een stukje uit de Bijbel. Wij werken uit de boekjes van het LCJ.
Per avond behandelen wij een gedeelte uit het boekje.
N.a.v. het Bijbelgedeelte staan er vragen in het boekje die wij met de kinderen bespreken.

Rond 19:30/19:45 uur hebben wij pauze met drinken en een koekje erbij. Na de pauze is er tijd
voor ontspanning. Wij doen dan een spelletje (een Bijbelkwis/ bingo) of wij gaan knutselen.
Bijvoorbeeld pinda’s rijgen verven, kaarten maken. Deze kaarten door de kinderen gemaakt
worden dan verstuurd aan gemeenteleden of aan familieleden van de kinderen.
Aan het einde van de avond mogen de kinderen om de beurt de avond eindigen met een gebed.
Rond 20:15 uur is de clubavond afgelopen en worden de kinderen weer door de ouders opgehaald.


Alice Poortman (hapoortman@kpnplanet.nl)

Cornelia Velda (svelda@telfort.nl)


                                                                                               
   
                                                                               jeugdclub