Diensten
Datum: Aanvang: Door:
Doel 2e collecte:

18/03/2018


25/03/2018

30/03/2018

01/04/2018

02/04/2018

08/04/201809.30 uur
14.00 uur

09.30 en 14.00 uur

19.30 uur

09.30 en 14.00 uur

09.30 uur

09.30 en 14.00 uur

Ds. M.J. van Keulen  (Heilig Avondmaal)
Ds. M.J. van Keulen

Ds. M.J. van Keulen

Ds. M.J. van Keulen  (Goede Vrijdag)

Ds. M.J. van Keulen  (1e Paasdag)

Zangdienst met het Immanuëlkoor  (2e Paasdag)

Ds. M.J. van Keulen


Diaconie
Diaconie

Diaconie

Jeugdwerk

Israël

Immanuëlkoor

Kerkelijke kassen
Heilig Avondmaal 2018

18/03/2018
24/06/2018
23/09/2018
09/12/2018

dienst