Diensten
Datum: Aanvang: Door:
Doel 2e collecte:

13/05/2018

20/05/2018

21/05/2018

27/05/2018


03/06/2018

10/06/2018
09.30 en 14.00 uur

09.30 en 14.00 uur

09.30 uur

09.30 uur
14.00 uur

09.30 en 14.00 uur

09.30 en 14.00 uurDs. M.J. van Keulen (Bevestiging ambtsdragers)

Ds. M.J. van Keulen (1e Pinksterdag en Belijdenisdienst)

Ds. D. van der Zwaag uit Siegerswoude (2e Pinksterdag)

Ds. A.A.L. Aalderink uit De Westereen
Ds. M.J. van Keulen

Ds. M.J. van Keulen

Ds. J.W. Schoonderwoerd uit SchiedamHeilig Avondmaal 2018

24/06/2018
23/09/2018
09/12/2018


Liturgie 13/05/2018

Ochtenddienst

Mededelingen

Voorzang: Psalm 117: 1

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 81: 1,4,12

Wetslezing en samenvatting

Psalm 106: 2

Schriftlezing: Richteren 6: 11-24

Gebed

Psalm 6: 4,9

Verkondiging

Psalm 108: 3,7

Bevestiging ambtsdragers

-      Lezing van het formulier

-      Antwoorden op de vragen

Zingen: Psalm 134: 3

-      Slot van het formulier

Gebed

Collecte

Psalm 90: 1,9

Zegen

 

Middagdienst

Voorzang psalm 100: 1,2,3

Stil gebed

Votum en Groet

zingen psalm 84: 3,6

Schriftlezing: Jesaja 43: 1-7

zingen psalm 27: 5

Geloofsbelijdenis

Gebed

zingen psalm 139: 1,14

Verkondiging

Zingen psalm 73: 12,13

Dankgebed

Collecte

zingen psalm 138: 2,4

Zegen
dienst